Database on biomass based heating

Documentation in Croatian 

 • Artikuj më të mirë praktikë

  Artikuj më të mirë praktikë

  Lëndët e Biomasës Sigurohuni që po merrni më shumë nxehtësi dhe më pak emetime duke përzgjedhur lëndët djegëse më të mira për pajisjen tuaj
  Pajisjet e ngrohjes me biomasë Përfitimet dhe disavantazhet e llojeve kryesore të sistemeve të ngrohjes me biomasë – për të marrë një vendim se cili sistem I plotëson më mirë kërkesat tuaja personale për ngrohje
  Praktikat më të mira të djegjes  Merrni efikasitetin më të mirë nga pajisja juaj ngrohëse me biomasë
  Shpenzimet e ngrohjes me biomasë Cila është kostoja e ngrohjes me biomasë krahasuar me alternativat

  Filters:

  Current Filters

  Document Name Categories Published on
  Lëndët
  30.01.2020
  Fuels AL 8114977ebe6b4120858091782144a53a
  Lëndët
  30.01.2020
  Fuels AL 8114977ebe6b4120858091782144a53a
  Lëndët
  29.01.2020
  Fuels AL 8114977ebe6b4120858091782144a53a
  Practikat djegies
  29.01.2020
  Burn practices AL 61b4fcf168ba4cae80f2126a4d2dd0d8
  Practikat djegies
  29.01.2020
  Burn practices AL 61b4fcf168ba4cae80f2126a4d2dd0d8
  Practikat djegies
  29.01.2020
  Burn practices AL 61b4fcf168ba4cae80f2126a4d2dd0d8
  Pajisje
  31.01.2020
  Appliances AL 86a80e23bce64f81b777366dc1e4d7c7
  Pajisje
  31.01.2020
  Appliances AL 86a80e23bce64f81b777366dc1e4d7c7
  Pajisje
  31.01.2020
  Appliances AL 86a80e23bce64f81b777366dc1e4d7c7
  Kostot
  31.01.2020
  Costs AL 4d25fd7c42704aca929f37f1aaef6348
 • Shkurtimisht

  Shkurtimisht

  Një përmbledhje e shkurtër e shembujve dhe praktikave në të gjithë Evropën.
   

  Filters:

  Current Filters

 • Broshura

  Broshura

  Materiale informacioni për qëllime shpërndarjeje.
   

  Materiale informuese

  SHKARKIME

  SHKARKIME

  SHKARKIME

  SHKARKIME

  SHKARKIME

  SHKARKIME

  SHKARKIME

  SHKARKIME

   

  Si të vazhdoni – udhëzimet

  SHKARKIME

  SHKARKIME

  SHKARKIME

  SHKARKIME

  SHKARKIME

  SHKARKIME

   

 • Fjalori i termave

  Fjalori i termave

   

  Një fjalor i termave të ngrohjes me biomasë që ju mund të gjeni të dobishme kur kërkoni për informacionin e biomasës.
   

  A

  Ajri i tepërt

  Sasia e ajrit të djegies që furnizohet me zjarrin që tejkalon kërkesën teorike të ajrit për të dhënë djegie të plotë. Shprehur si përqindje.

  Ajri mbi zjarr

  Ajri i djegies i furnizuar mbi grilën dhe shtratin e lëndës djegëse. Gjithashtu quhet ajër djegës sekondar

  Ajri nën zjarr

  Ajri i djegies shtuar nën grilë. Shërben për funksionin e tharjes së lëndës djegëse, ftohjen e grilave dhe furnizimin me oksigjen për reaksionet e pirolizës.

  Ajri tercial

  Ajri i djegies përveç ajrit nën zjarr dhe mbi-zjarri, injektuar në drejtim të rrymës në rrugën e flakës për të rritur trazirat dhe për të ndihmuar në djegien e karbonit.

  Ashkla të copëtuara

  Ashkla të copëtuara prodhuara nga sharrat. Prodhuar në mënyrë tipike nga drurët e dobët.

  Ashklat

  copa të vogla drejtkëndore të drurit të prodhuara nga një mulli për copëtimin në copa të vogla ose një mulli që copëton pemën e tërë.

  Ashklat nga druri i tërë

  Ashklat e drurit të prodhura në pyll përmes futjes së pemës si e tërë në copëtuesin lëvizës me shkarkim të direktë në kamionin shpërndarës.

  Bio-gaz

  Gazi i prodhuar nga biomasa. Mund të përdoret si lëndë djegëse.

  Biomasë

  Çdo lëndë organike që mund të digjet për energji. Këtu është përdorur si sinonim i drurit në forma të ndryshme.

  Bojler

  Një shkëmbyes nxehtësie që përdoret për nxjerrjen e nxehtësisë nga gazrat e nxehta të djegies dhe për të transferuar ngrohjen në ujë. Rezultati i bojlerit mund të jetë ose ujë i nxehtë ose, nëse uji lejohet të valojë, avull.

  Boljeri/kaldaja verore

  Një bojler me madhësi të vogël për të plotësuar ngrakesën për ngrohje gjatë verës ose jashtë sezonit.

  C

  Çipat

  Një pajisje e madhe që zvogëlon trupat e pemëve, pemët e tëra, apo lëndët drusore për ti prerë në madhësi pak a shumë uniforme. Çipat janë përdorur në sharra dhe në pyje. Kogjenerimi: Kombinimi i ngrohjes dhe energjisë (CHP). Një term i përdorur në mjediset industriale, tani duke u zhvendosur nga termi më përshkrues CHP.

  D

  DHW

  Uji i ngrohtë vendas.

  Djegia e karbonit

  Përfundimi i procesit të djegies në të cilin i gjithë karboni i papërpunuar i gaztë dhe i ngurtë oksidohet në dioksid karboni.

  Druri jashtë pyllit

  përfshin pemët jashtë pyjeve, siç janë pemët në toka të tjera të pyllëzuara, duke përfshirë zonat e vendbanimeve, përgjatë rrugëve dhe në zona të tjera infrastrukturore, ferma dhe gardhe.

  E

  Efikasiteti i pajisjes

  Raporti i energjisë së prodhimit në energjinë e hyrjes kur sistemi i djegies po funksionon nën kushtet e projektimit. Gjithashtu quhet efikasiteti i qëndrueshëm

  Efikasiteti sezonal

  Efikasiteti mesatar i një sistemi ngrohje gjatë një sezoni të plotë të ngrohjes.

  Emetimet e oxhakut

  Komponentët e gazeve të nxehtë të djegies (duke përfshirë dhe grimcat) që dalin nga oxhaku.

  H

  Hiri përfundimtar

  Hiri që mbidhet poshtë grilës së furrës me djegie.

  K

  Kombinimi i ngrohjes dhe energjisë (CHP)

  Prodhimi i njëkohshëm i ngrohjes dhe energjisë elektrike nga një lëndë djegëse e vetme. Efikasiteti i djegies: Efikasiteti i konvertimit të energjisë kimike në dispozicion në lëndë djegëse për të ngrohur, zakonisht më tepër se 99% në djegie të biomasës. Efikasiteti i konvertimit në nxehtësinë së përdorshme është shumë më i ulët.

  Kompania e shërbimeve të energjisë (ESCO)

  Një kompani që ofron një gamë të gjerë shërbimesh energjetike për një pronar ndërtimi, duke përfshirë në mënyrë tipike financimin dhe instalimin e përmirësimeve të energjisë nën një kontratë që lejon disa nga kursimet e dollarit që të rriten në kompani.

  Kulturat e biomasës

  të përcaktuara si bimë të kultivuara në mënyrë specifike dhe të kultivuara për prodhimin e energjisë përmes kthimit të drejtpërdrejtë në ngrohje dhe energji elektrike.

  Kutia (Mbajtësi) i ditës

  Një kosh i ndërmjetëm i magazinimit të lëndës djegëse i mjaftueshëm për të kaluar rreth një ditë. Mund të dizajnohet me kapacitet për të rimbushur sistemin e djegies për një fundjavë.

  M

  Madhësia

  Procesi i specifikimit të madhësisë së impiantit ngrohës.

  Mbetjet arborikulare

  krasitja e pemëve (të tilla si molla, ulliri dhe pemët e dardhave) dhe vreshtat.

  N

  Ndarësi i ciklonit

  Një pajisje e heqjes së grimcave të gazrave të zjarrit, e cila krijon një vorbull që ndan grimcat e ngurta nga rryma e gazit të nxehtë.

  Ngrohje qëndrore

  Përdorimi i një bojleri të vetëm për të siguruar ujin e ngrohtë ose avullin për ngrohjen e një numri ndërtesash në një lokalitet.

  O

  Oxhak

  Oxhaku i një sistemi djegieje.

  S

  Shkrumbi

  Lëndët e pasura me karbon që rezultojnë nga piroliza e drurit në fazat e hershme të djegies. Shkrumbi mund të shndërrohet në gazra të djegshme në kushte të caktuara ose kur digjet direkt në grilë.

  Sistemi i djegies së drejtpërdrejtë

  Një sistem i djegies së biomasës në të cilin dhoma e djegies primare është e vendosur nën dhe e lidhur drejtpërdrejt me dhomën e djegies së vetë bojlerit.

  Specifikimet e projektimit

  Për sistemet mekanike, specifikimet (dhe vizatimet) e prodhuara nga inxhinieri mekanik ose inxhinieri i dizajnit. Specifikimet e projektimit bëhen pjesë e kontratës për instalimin. Projektuesi mban përgjegjësinë përfundimtare për hartimin dhe funksionimin e sistemit.

  T

  Trungu

  Produkti kryesor që derivon nga pyjet, trungu i një peme – pa pjesën e dëgëve dhe pjesën e sipërme. Përdoret për material dhe prodhim të energjisë.

  V

  Vlera kalorifike

  Përmbajtja e energjisë në një lëndë djegëse, e shprehur në njësi të tilla si joules për kilogram.

   

 • Članci o najboljoj praksi

  Članci o najboljoj praksi

  Goriva biomase Postarajte se da dobijete najviše toplote i najmanje emisija izborom najboljeg goriva biomase za vaš uređaj
  Najbolje prakse sagorijevanja Maksimalna efikasnost vašeg uređaja za grijanje na biomasu
  Trošak grijanja na biomasu Troškovi grijanja na biomasu u poređenju s alternativama
  Uređaji za grijanje na biomasu Prednosti i mane glavnih tipova sistema grijanja na biomasu - donesite odluku o tome koji sistem najbolje ispunjava vaše potrebe za grijanjem

  Filters:

  Current Filters

  Document Name Categories Published on
  Goriva biomase
  30.01.2020
  Fuels BH e64f03e28e8f4b899180215970e03f20
  Goriva biomase
  30.01.2020
  Fuels BH e64f03e28e8f4b899180215970e03f20
  Goriva biomase
  30.01.2020
  Fuels BH e64f03e28e8f4b899180215970e03f20
  Troškovi
  31.01.2020
  Cost BH f11a5483c33b4763b7789e573ef784d1
  Uređaji za grijanje na biomasu
  31.01.2020
  Appliances BH 69dd93567bb1421d9d227347b0f1085f
  Uređaji za grijanje na biomasu
  31.01.2020
  Appliances BH 69dd93567bb1421d9d227347b0f1085f
  Uređaji za grijanje na biomasu
  31.01.2020
  Appliances BH 69dd93567bb1421d9d227347b0f1085f
  Najbolje prakse sagorijevanja
  31.01.2020
  Burn practices BH 95497abde0264ae4a9a556eda44f973e
  Najbolje prakse sagorijevanja
  31.01.2020
  Burn practices BH 95497abde0264ae4a9a556eda44f973e
  Najbolje prakse sagorijevanja
  31.01.2020
  Burn practices BH 95497abde0264ae4a9a556eda44f973e
 • Ukratko

  Ukratko

  Kratka zbirka primjera i praksi širom Europe.
   

  Filters:

  Current Filters

 • Brošure

  Brošure

  Informativni materijali u svrhu dalje diseminacije.

  Informativni materijali 

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

   

  Kako to učiniti - vodiči   

  PREUZIMITE 

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

   

 • Glosar terminologije

  Glosar terminologije

  Glosar terminologije za grijanje na biomasu koji vam može pomoći prilikom istraživanja informacija o biomasi.

  Bio-gas

  Gas proizveden iz biomase. Može se koristiti kao gorivo za sagorijevanje.

  Biomasa

  Bilo koja organska materija koja se može spaliti za energiju. Ovdje se koristi kao sinonim za drvo u različitim oblicima.

  C

  Ciklonski separator

  Uređaj za uklanjanje čestica dimnog gasa koji stvara vrtlog za odvajanje čvrstih čestica iz mlaza vrelog gasa.

  Ćumur

  Zapaljive čvrste supstance bogate ugljenikom nastale uslijed pirolize drveta u ranim fazama sagorijevanja. Ćumur se pod određenim uslovima može konvertovati u zapaljive gasove ili direktno spaljivati na rešetkama.

  D

  Deblo

  Glavni proizvod koji se dobija iz šuma, stablo drveta - bez grana i krošnje. Siječe se radi korištenja materijala i energije.

  DHW

  Domaća vrela voda.

  Dimenzioniranje

  Postupak određivanja veličine toplane.

  Dimnjak

  Dimnjak sistema sagorijevanja.

  Dnevna korpa

  Privremena korpa za skladištenje čvrstog goriva koja čuva dovoljno goriva da potraje približno jedan dan. Može biti dizajnirana s kapacitetom hranjenje sistema sagorijevanja tokom vikenda.

  Drvne sječke

  Mali pravougaoni komadi drveta proizvedeni mašinom za usitnjavanje komada ili mašinom za usitnjavanje cijelog drveta.

  Drvo van šume

  uključuje drveće izvan šuma, kao što je drveće na drugom šumovitom zemljištu, uključujući naselja, duž puteva i u drugim infrastrukturnim područjima, imanjima i živim ogradama.

  E

  Efikasnost uređaja

  Odnos izlazne energije i ulazne energije kad sistem sagorijevanja radi prema projektovanim uslovima. Takođe se naziva i efikasnost u ustaljenom stanju.

  Emisije iz dimnjaka

  Komponente vrelih sagorijevajućih gasova (uključujući čestice) koje izlaze iz dimnjaka.

  I

  Izgaranje ugljenika

  Kraj procesa sagorijevanja u kojem se sav nekombinovani gasni i čvrsti ugljenik oksiduje u ugljen-dioksid.

  K

  Kalorična vrijednost

  Energetski sadržaj goriva, izražen u jedinicama kao što su džuli po kilogramu.

  Kombinovana toplota i energija (CHP)

  Istovremena proizvodnja toplote i električne energije iz jednog goriva. Efikasnost sagorijevanja: Efikasnost konverzije raspoložive hemijske energije goriva u toplotu, tipično preko 99% kod gorionika biomase. Efikasnost konverzije u korisnu toplotu je znatno niža.

  Kompanija za energetske usluge (ESCO)

  Kompanija koja pruža širok spektar energetskih usluga vlasniku zgrade, obično uključujući finansiranje i instalaciju energetski boljih rješenja po ugovoru koji dopušta da se dio dolarske uštede prebaci na kompaniju.

  Kotao

  Razmjenjivač toplote koji se koristi za ekstrakciju toplote iz vrelih sagorijevajućih gasova i prenos toplote na vodu. Proizvod kotla može biti ili vrela voda ili, ako se dozvoli ključanje vode, para.

  L

  Ljetni kotao

  Mali kotao dimenzioniran da zadovolji potrebe ljetnog ili vansezonskog grijanja.

  M

  Mašina za usitnjavanje

  Veliki uređaj koji usitnjava trupce, cijela stabla, daske ili klade na sječke manje-više jednake veličine. Stacionarne mašine za usitnjavanje se koriste u pilanama, dok se mašine za usitnjavanje cijelih stabala natovarene na prikolice koriste u šumi.

  Mlinske sječke

  Drvne sječke proizvedene u pilani. Tipično se proizvode od dasaka i drugih komada drveta koji nisu za prodaju a potiču sa zelenih trupaca s kojih je uklonjena kora.

  O

  Okružno grijanje

  Korištenje jedne kotlovnice za proizvodnju vrele vode ili pare za grijanje više zgrada na lokalitetu.

  Ostaci šumogojstva

  obresci stabala (poput jabuka, maslina i krušaka) i vinove loze u vinogradima.

  P

  Pepeo s dna

  Pepeo koji se nakuplja ispod rešetki peći za sagorijevanje.

  S

  Sezonska efikasnost

  Prosječna efikasnost sistema grijanja tokom cijele sezone grijanja.

  Sistem direktnog sagorijevanja

  Sistem sagorijevanja biomase u kojem se primarna komora za sagorijevanje nalazi ispod i neposredno je povezana s komorom za sagorijevanje samog kotla.

  Sječke od cijelog drveta

  Drvne sječke proizvedene u šumi ubacivanjem čitavih stabala ili debla drveta u mobilnu mašinu za usitnjavanja s direktnim pražnjenjem u kamion za isporuku.

  Specifikacije dizajna

  Kod mehaničkih sistema, specifikacije (i crteži) vlasnikovog mehaničkog ili inženjera dizajna. Specifikacije dizajna postaju dio ugovora za instalaciju. Dizajner snosi krajnju odgovornost za dizajn i funkcionisanje sistema.

  T

  Tercijarni vazduh

  Vazduh za sagorijevanje osim vazduha ispod vatre i vazduha iznad vatre, koji se uvodi odozgo prema dolje kako bi se povećala turbulencija i pomoć oko sagorijevanja ugljenika.

  U

  Usjevi za proizvodnju energije biomase

  definišu su kao usjevi koje se posebno uzgajaju i kultivišu za proizvodnju energije direktnom konverzijom u toplotu i električnu energiju.

  V

  Vazduh iznad vatre

  Vazduh za sagorijevanje dostavljen iznad rešetki i podloge za gorivo. Takođe se naziva i sekundarni vazduh za sagorijevanje.

  Višak vazduha

  Količina vazduha za sagorijevanje koji se dovodi do vatre koja premašuje teoretske potrebe za vazduhom kako bi se omogućilo kompletno sagorijevanje. Izražava se u procentima.

   

   

 • Best practice articles

  Best practice articles

  Best Burn Practices Get the best efficiency from your biomass heating appliance
  Biomass Fuels Ensure you are getting the most heat and the least emissions by selecting best biomass fuel for your appliance
  Biomass Heating Appliances The benefits and disadvantages of the main types of biomass heating systems - to make a decision about what system best fulfills your personal heating needs
  Cost of Biomass Heating What's the cost of heating with biomass compared to alternatives

  Filters:

  Current Filters

  Document Name Categories Published on
  Heating appliances
  31.01.2020
  Appliances UK f478d43b52d540ecb749cfe51fbb54f0
  Heating appliances
  31.01.2020
  Appliances UK f478d43b52d540ecb749cfe51fbb54f0
  Heating appliances
  31.01.2020
  Appliances UK f478d43b52d540ecb749cfe51fbb54f0
  Best burn practices
  31.01.2020
  Burn practices UK f715c0e74466450d914e24d24006e266
  Best burn practices
  31.01.2020
  Burn practices UK f715c0e74466450d914e24d24006e266
  Best burn practices
  31.01.2020
  Burn practices UK f715c0e74466450d914e24d24006e266
  Biomass fuels
  31.01.2020
  Fuels UK 4d7a23d4e96f4cba9f8d57fbe310d9c9
  Biomass fuels
  31.01.2020
  Fuels UK 4d7a23d4e96f4cba9f8d57fbe310d9c9
  Biomass fuels
  31.01.2020
  Fuels UK 4d7a23d4e96f4cba9f8d57fbe310d9c9
  Cost of biomass heating
  31.01.2020
  Costs UK 252b12771c1a40a0ac8bc90160fb3c67
 • In brief

  In brief

  A short collection of examples and practices across Europe. 

   

  Filters:

  Current Filters

 • Brochures

  Brochures

  Information materials for dissemination purpose.

  How to do it - guides 

  DOWNLOAD

  DOWNLOAD

  DOWNLOAD

  DOWNLOAD

  DOWNLOAD

  DOWNLOAD

   

 • Glossary of Terms

  Glossary of Terms

   

  A glossary of biomass heating terms that you might find useful when researching for information on biomass.

  Appliance efficiency

  The ratio of output energy to input energy when the combustion system is running under design conditions. Also called steady state efficiency.

  Arboricultural residues

  The prunings of trees (such as apple, olive, and pear trees) and grapevines in vineyards. Backup system: An alternate fuel combustion system used to provide heat when the primary system is out of service or unable to meet the full heat load

  B

  Bio-gas A gas produced from biomass. Can be used as a combustion fuel.
  Biomass Any organic matter that can be burned for energy. Here used as synonymous with wood in its various forms.
  Biomass energy crops Defined as crops specifically bred and cultivated for energy production by direct conversion to heat and electricity.
  Boiler A heat exchanger used to extract heat from hot combustion gases and transfer the heat to water. The boiler output can be either hot water or, if the water is allowed to boil, steam.
  Bottom ash Ash that collects under the grates of a combustion furnace.

  C

  Calorific value

  The energy content of a fuel, expressed in units such as joules per kilogram.

  Carbon burn-out

  Zapaljive čvrste supstance bogate ugljenikom nastale pirolizom drveta u ranim fazama sagorevanja. Ćumur se pod određenim uslovima može konvertovati u zapaljive gasove ili direktno spaljivati na rešetkama.
  Char Carbon-rich combustible solids that result from pyrolysis of wood in the early stages of combustion. Char can be converted to combustible gases under certain conditions or burned directly on the grates.
  Chipper A large device that reduces logs, whole trees, slab wood, or lumber to chips of more or less uniform-size. Stationary chippers are used in sawmills, while trailer-mounted whole-tree chippers are used in the woods. Cogeneration: Combined heat and power (CHP). A term used in industrial settings, now being displaced by the more descriptive term CHP.
  Combined heat and power (CHP) The simultaneous production of heat and electrical power from a single fuel. Combustion efficiency: The efficiency of converting available chemical energy in the fuel to heat, typically in excess of 99% in biomass burners. Efficiencies of conversion to usable heat are much lower.
  Cyclone separator A flue gas particulate removal device, which creates a vortex that separates solid particles from the hot gas stream.

  D

  Day bin

  An intermediary solid fuel storage bin that holds enough fuel to last approximately one day. Could be designed with the capacity to feed the combustion system for a weekend.

  Design specifications

  For mechanical systems, specifications (and drawings) produced by the owner’s mechanical or design engineer. Design specifications become part of the contract for the installation. The designer bears ultimate responsibility for the design and function of the system.

  DHW

  Domestic hot water.

  Direct-burn system

  A biomass combustion system in which the primary combustion chamber is located under and directly connected to the combustion chamber of the boiler itself.

  District heating

  The use of a single boiler plant to provide hot water or steam for heating a number of buildings in a locality.

  E

  Energy services company (ESCO)

  A company that provides a broad range of energy services to a building owner, typically including the financing and installation of energy improvements under a contract that allows some of the dollar savings to accrue to the company.

  Excess air

  The amount of combustion air supplied to the fire that exceeds the theoretical air requirement to give complete combustion. Expressed as a percentage.

  F

  Field crop residues Residues derived from field crops, such as small-grain cereals (wheat, barley, oat, rye, and rice), maize and oil crops (sunflower and rapeseed). These residues are incorporated into the soil, burned in the field, or collected and used for various purposes (such as animal feed, bedding, and mushroom cultivation).
  Fly ash Airborne ash carried through the combustion chamber by the hot exhaust gases, and typically deposited in the passages of the boiler heat exchanger.
  Furnace The primary combustion chamber of a biomass burner. The term also refers to warm-air heating appliances. Gasification: The pyrolysis reaction in which heated biomass is converted to combustible gases in the primary combustion zone. Also refers to the conversion of char to combustible gases in the absence of oxygen and to the overall process of converting biomass, in an oxygen-starved environment, to combustible medium-Btu-content gases that are not immediately burned, but are cooled and cleaned to be used in a variety of ways.

  G

  Green biomass fuel Biomass fuel that has not been significantly dried, with approximately the same moisture content as at harvest.

  H

  Heat exchanger A device that transfers heat from one fluid stream to another. The most common heat exchanger in biomass combustion systems is the boiler, which transfers heat from the hot combustion gases to boiler water. Heat load: The demand for heat of a building at any one time. Peak heat load refers to the maximum annual demand for heat, and is used in sizing heating plants.
  Heat transfer medium A fluid (either water, steam, or air) that carries heat from the combustion system to the point of use.
  Heating consumption The annual total amount of heat a building requires. Can be expressed in energy units (kWh) or fuel units (tons of biomass).
  Hogged fuel Biomass fuel produced by grinding up various forms of wood and bark, possibly mixed with sawdust. Often refers to a variable low-quality fuel. If produced from clean, high-quality dry scrap, can be a very high-quality fuel. Logging residues: woody biomass byproducts (branches, treetops and leaves or needles) created during the harvesting of commercial timber. They are usually left at the logging site, both because of the high cost of collection and because they help to maintain the soil.

  M

  Mill chips

  Woodchips produced in a sawmill. Typically produced from slabwood and other unmerchantable wood from debarked green saw logs.

  Miscanthus 

  Commonly known as “elephant grass” is a high-yielding energy crop that grows over 3 meters tall, resembles bamboo, and produces a crop every year without the need for replanting. Miscanthus is used for both energy and non-energy end uses.
  Municipal wood waste (MWW) Wood from sources like urban demolition and construction debris, urban tree waste, land and right-of-way clearing, and chipped pallets.

  N

  NOx Oxides of nitrogen. Air pollutants that can be released from various types of combustion processes, including biomass combustion.

  O

  Over-fire air

  Combustion air supplied above the grates and fuel bed. Also called secondary combustion air.

  U

  Under-fire air 

  Combustion air added under the grates. Serves the function of drying the fuel, cooling the grates, and supplying oxygen to the pyrolysis reactions.

  V

  Volatiles

  Fuel constituents capable of being converted to gases at fairly low temperatures.

  W

  Wet scrubber

  A flue gas particulate removal device that uses a water spray to capture and remove small, gas-entrained solid particles. Used only in very large biomass burners.
  Whole-tree chips Woodchips produced in the woods by feeding whole trees or tree stems into a mobile chipper, with discharge directly into a delivery truck.
  Wood outside of forest Includes trees outside of forests, such as trees on other wooded land, including settlement areas, along the roads, and in other infrastructural areas, farms, and hedgerows. Woody biomass for energy from conversion of coppices: includes wood obtained from the process of restoring neglected and damaged forests into high stands. This wood is usually available in the initial phases of the restoration, and gathering it often necessitates the improvement of road networks in forests where coppices have been neglected.
  Woodchips Small rectangular pieces of wood produced by either a mill chipper or a whole-tree chipper.

   

 • Članci o najboljoj praksi

  Članci o najboljoj praksi

  Goriva biomase Postarajte se da dobijete najviše toplote i najmanje emisija izborom najboljeg goriva biomase za vaš uređaj
  Najbolje prakse sagorijevanja Maksimalna učinkovitost vašeg uređaja za grijanje na biomasu
  Trošak grijanja na biomasu Troškovi grijanja na biomasu u poredbi s alternativama
  Uređaji za grijanje na biomasu Prednosti i mane glavnih tipova sustava grijanja na biomasu - donesite odluku o tome koji sustav najbolje ispunjava vaše potrebe za grijanjem

  Filters:

  Current Filters

  Document Name Categories Published on
  Najbolje prakse sagorijevanja
  31.01.2020
  Burn practices HR 71e9e9cace534ff182a46a93394c711b
  Najbolje prakse sagorijevanja
  31.01.2020
  Burn practices HR 71e9e9cace534ff182a46a93394c711b
  Najbolje prakse sagorijevanja
  31.01.2020
  Burn practices HR 71e9e9cace534ff182a46a93394c711b
  Pajisje
  31.01.2020
  Appliances AL 86a80e23bce64f81b777366dc1e4d7c7
  Uređaji za grijanje na biomasu
  31.01.2020
  Appliances HR bf2fb8726d344e8dae868e26f6dc4af6
  Uređaji za grijanje na biomasu
  31.01.2020
  Appliances HR bf2fb8726d344e8dae868e26f6dc4af6
  Goriva biomase
  31.01.2020
  Fuels HR 9a4a64ac37af4cb09ff12caaaed6b2e8
  Goriva biomase
  31.01.2020
  Fuels HR 9a4a64ac37af4cb09ff12caaaed6b2e8
  Goriva biomase
  31.01.2020
  Fuels HR 9a4a64ac37af4cb09ff12caaaed6b2e8
  Trošak grijanja na biomasu
  31.01.2020
  Cost HR e97c7a4d95944aceb976c6cbf88ab214
 • Ukratko

  Ukratko

  Kratka zbirka primjera i praksi širom Europe.
   

  Filters:

  Current Filters

 • Brošure

  Brošure

  Informativni materijali u svrhu dalje diseminacije.
   

  Informativni materijali 

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

   

  Kako to učiniti - vodiči   

  PREUZIMITE 

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

   

 • Glosar terminologije

  Glosar terminologije


  Glosar terminologije za grijanje na biomasu koji vam može pomoći prilikom istraživanja informacija o biomasi.

  Bio-gas

  Gas proizveden iz biomase. Može se koristiti kao gorivo za sagorijevanje.

  Biomasa

  Bilo koja organska materija koja se može spaliti za energiju. Ovdje se koristi kao sinonim za drvo u različitim oblicima.

  C

  Ciklonski separator

  Uređaj za uklanjanje čestica dimnog gasa koji stvara vrtlog za odvajanje čvrstih čestica iz mlaza vrelog gasa.

  Ćumur

  Zapaljive čvrste supstance bogate ugljenikom nastale uslijed pirolize drveta u ranim fazama sagorijevanja. Ćumur se pod određenim uvjetima može konvertirati u zapaljive gasove ili izravno spaljivati na rešetkama.

  D

  Deblo

  Glavni proizvod koji se dobija iz šuma, stablo drveta - bez grana i krošnje. Siječe se radi korištenja materijala i energije.

  DHW

  Domaća vrela voda.

  Dimenzioniranje

  Postupak određivanja veličine toplane.

  Dimnjak

  Dimnjak sustava sagorijevanja.

  Dnevna korpa

  Privremena korpa za skladištenje čvrstog goriva koja čuva dovoljno goriva da potraje približno jedan dan. Može biti dizajnirana s kapacitetom hranjenje sustava sagorijevanja tokom vikenda.

  Drvne sječke

  Mali pravokutni komadi drveta proizvedeni mašinom za usitnjavanje komada ili mašinom za usitnjavanje cijelog drveta.

  Drvo van šume

  uključuje drveće izvan šuma, kao što je drveće na drugom šumovitom zemljištu, uključujući naselja, duž puteva i u drugim infrastrukturnim područjima, imanjima i živim ogradama.

  E

  Emisije iz dimnjaka

  Komponente vrelih sagorijevajućih gasova (uključujući čestice) koje izlaze iz dimnjaka.

  I

  Izgaranje ugljenika

  Kraj procesa sagorijevanja u kojem se sav nekombinirani gasni i čvrsti ugljenik oksidira u ugljen-dioksid.

  K

  Kalorična vrijednost

  Energetski sadržaj goriva, izražen u jedinicama kao što su džuli po kilogramu.

  Kombinovana toplota i energija (CHP)

  Istovremena proizvodnja toplote i električne energije iz jednog goriva. Učinkovitost sagorijevanja: Učinkovitost konverzije dostupne kemijske energije goriva u toplotu, tipično preko 99% kod gorionika biomase. Učinkovitost konverzije u korisnu toplotu je znatno niža.

  Kotao

  Razmjenjivač toplote koji se koristi za ekstrakciju toplote iz vrelih sagorijevajućih gasova i prijenos toplote na vodu. Proizvod kotla može biti ili vrela voda ili, ako se dozvoli ključanje vode, para.

  L

  Ljetni kotao

  Mali kotao dimenzioniran da zadovolji potrebe ljetnog ili vansezonskog grijanja.

  M

  Mašina za usitnjavanje

  Veliki uređaj koji usitnjava trupce, cijela stabla, daske ili klade na sječke manje-više jednake veličine. Stacionarne mašine za usitnjavanje se koriste u pilanama, dok se mašine za usitnjavanje cijelih stabala natovarene na prikolice koriste u šumi.

  Mlinske sječke

  Drvne sječke proizvedene u pilani. Tipično se proizvode od dasaka i drugih komada drveta koji nisu za prodaju a potiču sa zelenih trupaca s kojih je uklonjena kora.

  O

  Okružno grijanje

  Korištenje jedne kotlovnice za proizvodnju vrele vode ili pare za grijanje više zgrada na lokalitetu.

  Ostaci šumogojstva

  obresci stabala (poput jabuka, maslina i krušaka) i vinove loze u vinogradima. Rezervni sustav: Alternativni sustav sagorijevanja goriva se koristi za grijanje kad je primarni sustav van uporabe ili ne može zadovoljiti puno opterećenje grijanja.

  P

  Pepeo s dna

  Pepeo koji se nakuplja ispod rešetki peći za sagorijevanje.

  S

  Sezonska učinkovitost

  Prosječna učinkovitost sustava grijanja tokom cijele sezone grijanja.

  Sječke od cijelog drveta

  Drvne sječke proizvedene u šumi ubacivanjem čitavih stabala ili debla drveta u mobilnu mašinu za usitnjavanja s izravnim pražnjenjem u kamion za isporuku.

  Specifikacije dizajna

  Kod mehaničkih sistema, specifikacije (i crteži) vlasnikovog mehaničkog ili inženjera dizajna. Specifikacije dizajna postaju dio ugovora za instalaciju. Dizajner snosi krajnju odgovornost za dizajn i funkcionisanje sistema.

  Sustav izravnog sagorijevanja

  Sustav sagorijevanja biomase u kojem se primarna komora za sagorijevanje nalazi ispod i neposredno je povezana s komorom za sagorijevanje samog kotla.

  T

  Tercijarni zrak

  Zrak za sagorijevanje osim zraka ispod vatre i zraka iznad vatre, koji se uvodi odozgo prema dolje kako bi se povećala turbulencija i pomoć oko sagorijevanja ugljenika

  Tvrtka za energetske usluge (ESCO)

  Tvrtka koja pruža širok spektar energetskih usluga vlasniku zgrade, obično uključujući financiranje i instalaciju energetski boljih rješenja po ugovoru koji dopušta da se dio dolarske uštede prebaci na tvrtku.

  U

  Učinkovitost uređaja

  Odnos izlazne energije i ulazne energije kad sustav sagorijevanja radi prema projektiranim uvjetima. Također se naziva i učinkovitost u ustaljenom stanju.

  Usjevi za proizvodnju energije biomase

  definiraju se kao usjevi koje se posebno uzgajaju i kultiviraju za proizvodnju energije izravnom konverzijom u toplotu i električnu energiju.

  V

  Višak zraka

  Količina zraka za sagorijevanje koji se dovodi do vatre koja premašuje teoretske potrebe za zrakom kako bi se omogućilo kompletno sagorijevanje. Izražava se u procentima.

  Z

  Zrak ispod vatre

  Sagorijevajući zrak dodat ispod rešetki. Ima funkciju sušenja goriva, hlađenja rešetki i opskrbe reakcija pirolize kisikom.

  Zrak iznad vatre

  Zrak za sagorijevanje dostavljen iznad rešetki i podloge za gorivo. Također se naziva i sekundarni zrak za sagorijevanje.

   

   

   

 • Cтатии за најдобри практики

  статии за најдобри практики

  Грејни тела за греење на биомаса Придобивки и недостатоци на главните видови на системи за греење на биомаса – за да донесете одлука за тоа кој систем најдобро ги задоволув
  Најдобри практики при согорување Добијте најдобра ефикасност од вашиот уред за греење на биомаса.
  Огрев од биомаса за затоплување Бидете сигурни дека добивате најмногу топлина и најмалку емисии на штетни материи, со избирање на најдобриот огрев од биомаса, за вашето грејно
  Трошоци за греење на биомаса Колкава е цената за греење со биомаса во споредба со алтернативните опции.

   

  Filters:

  Current Filters

  Document Name Categories Published on
  Грејни тела за греење на биомаса
  03.02.2020
  Appliances MA 47cb0d4ce2ab4632a74a89b8e35f927a
  Грејни тела за греење на биомаса
  03.02.2020
  Appliances MA 47cb0d4ce2ab4632a74a89b8e35f927a
  Грејни тела за греење на биомаса
  03.02.2020
  Appliances MA 47cb0d4ce2ab4632a74a89b8e35f927a
  Најдобри практики при согорување
  03.02.2020
  Best burn MA 0dc9b3da34434781911d989b19e30d77
  Најдобри практики при согорување
  03.02.2020
  Best burn MA 0dc9b3da34434781911d989b19e30d77
  Најдобри практики при согорување
  03.02.2020
  Best burn MA 0dc9b3da34434781911d989b19e30d77
  Огрев од биомаса за затоплување
  03.02.2020
  Fuels MA e87b0a1da9b942928120b764027750ae
  Огрев од биомаса за затоплување
  03.02.2020
  Fuels MA e87b0a1da9b942928120b764027750ae
  Огрев од биомаса за затоплување
  03.02.2020
  Fuels MA e87b0a1da9b942928120b764027750ae
  Трошоци за греење на биомаса
  03.02.2020
  Cost MA 0df0525977d44230b6eb1d11a0526ba4
 • Накратко

  Накратко

  Кратка збирка на примери и практики низ цела Европа.
   

  Filters:

  Current Filters

 • Брошури

  Брошури

  Информативни материјали за натамошна дисеминација

  Информативни материјали

  Преземете

  Преземете

  Преземете

  Преземете

  Преземете

  Преземете

  Преземете

  Преземете


  Како да се постапи – упатства

  Преземете

  Преземете

  Преземете

  Преземете

  Преземете

  Преземете

 • Речник на термини

  РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ ЗА ГРЕЕЊЕ НА БИОМАСА

   

  Речник на термини за греење на биомаса што би можеле да ви бидат корисни кога пребарувате информации за биомаса.

  A

  Арборкултурни остатоци

  Гранки од дрва (како што е јаболката, маслинката и крушката) и виновата лоза од лозовите насади.

  В

  Биогас

  Гас произведен од биомаса. Може да се користи како гориво за согорување.

  Биомаса

  Секоја органска материја, којашто со горење може да се искористи за енергија. Тука се користи како синоним за дрво, во различни форми.

  Вишок на воздух

  Количината на воздухот потребна за согорување, којашто се води до огнот, а којашто го надминува теоретски потребниот воздух, за да се добие целосно согорување. Изразено е во проценти.

  Воздух над огнот

  Воздух од согорувањето, којшто се испорачува над решетките и подлогата за огрев. Исто така, се нарекува и секундарен воздух за согорување.

  Воздух под огнот

  Воздух за согорување што се додава под решетките. Служи за сушење на огревот, за ладење на решетките и за снабдување со кислород на реакциите на пиролиза.
  Д

  Далечинско греење

  Употреба на еден котел, поставен за да се обезбеди топла вода или пареа за греење на повеќе објекти на дадена локација.

  Димензионирање

  Процес на одредување на големината на топланата.

  Дневна корпа

  Привремена корпа за складирање на цврсто гориво,во којашто се става огрев во количина да трае приближно еден ден. Може да биде дизајнирана со капацитет за да го храни системот за согорување за време на викендот.

  Дрвен чипс

  Мали правоаголни парчиња од дрво произведени во машина за ситнење на парчиња дрво или на цели дрва.

  Дрво надвор од шумата

  Вклучува дрва надвор од шумите, како што се дрва на друго шумско земјиште, вклучувајќи ги населбите, по должината на патиштата и во други инфраструктурни области, фарми и живи огради.

  ДХВ (DHW):

  Домашна врела вода.

  Е

  Емисии на гасови од оџакот

  Компонентите на жешките гасови од согорувањето (вклучувајќи ги и честичките) кои излегуваат од оџакот.

  Ефикасност на грејните тела

  Односот меѓу излезната и влезната енергија, кога системот за согорување работи под условите на проектирање. Исто така, се нарекува и стабилна состојба на ефикасност.

  К

  Калориска вредност

  Енергетската содржина на горивото, изразена во единици како што е џули по килограм.

  Комбинирана топлина и моќност (CHP)

  Истовремено производство на топлинска и електрична енергија од еден вид на огрев.

  Компанија за енергетски услуги (ESCO)

  Компанија која обезбедува широк спектар на енергетски услуги за одреден сопственик на зграда, обично вклучува и финансирање и инсталирање на енергетското подобрување, според договор којшто овозможува, дел од заштедените долари да се префрлат на компанијата.

  Котел

  Разменувач на топлина, којшто се користи за екстракција на топлината од топлотните гасови добиени со согорувањето и нејзино пренесување до водата. Производот може да биде или топла вода или, доколку е дозволено вриење на водата, пареа.

  Култури за добивање енергија од биомаса

  Дефинирани се како култури специјално одгледувани и култивирани за производство на енергија, со директна конверзија во топлина и електрична енергија.

  Л

  Летни котли

  Мали котли со големина која ги задоволува потребите за греење во летниот период или надвор од сезоната.

  M

  Машина за сечкање

  Голем уред кој ги ситни трупците, целите стебла, даските или граѓата на чипсови, со повеќе или помалку униформирана големина. Стационарни машини за сечкање се користат во пилани, додека во шуми се користат машини за сечкање, натоварени на приколки, за цели стебла.

  Мелнички чипсови

  Дрвени чипсови произведени во пилана. Обично произведени од даски и дрво коешто не се употребува на пазарот, од зелени дрва на коишто им е отстранета кората.

  О

  Оџак

  Оџак на системот за согорување.

  П

  Пепел од дното

  Пепелта што се собира под решетките на печката при согорувањето.

  С

  Сезонска ефикасност

  Просечната ефикасност на системот за греење, во текот на целата грејна сезона.

  Систем за директен согорување

  Систем за согорување на биомаса, во којшто примарната комора за согорување се наоѓа под и е директно поврзана со комората за согорување на самиот котел.

  Согорување на јаглеродот

  Крајот на процесот на согорување, во којшто сиот неокомбиниран јаглерод во гасовита и цврста состојба, оксидира во јаглерод диоксид.

  Спецификации за дизајнот

  За механичките системи, спецификации (и цртежи) што ги направил инженерот на сопственикот за механика или дизајн. Дизајнерските спецификации стануваат дел од договорот за инсталација. Дизајнерот носи крајна одговорност за дизајнот и функционирањето на системот.

  Стебло

  Главниот производ добиен од шумите, стебло на дрвото - без гранки и без врвот. Се сече како материјал и за добивање на енергија.

  Т

  Терциерен воздух

  Воздух за согорување, како дополнување на воздухот под огнот и воздухот над огнот, којшто се инјектира во правец на движење на пламенот, за да се зголеми турбуленцијата и да помогне при согорувањето на јаглеродот

  Ќ

  Ќумур

  Запаливи цврсти материи, богати со јаглерод, коишто се добиваат со пиролиза на дрвото, во раните фази на согорување. Ќумурот, под одредени услови, може да се конвертира во запаливи гасови или директно да гори на решетките.

  Ц

  Циклонски сепаратор

  Уред за отстранување на честичките од гасовите, којшто создава вител, што ги дели цврстите честички од млазот на топол воздух.

  Ч

  Чипс од целосни дрва Дрвени чипсови произведени во шума, со уфрлање на цели стебла или дрва во мобилната машина за правење чипс, која производот го уфрла директно во камион за испорака.

   

 • Članci o najboljoj praksi

  Članci o najboljoj praksi

  Goriva biomase Postarajte se da dobijete najviše toplote i najmanje emisija izborom najboljeg goriva biomase za vaš uređaj
  Najbolje prakse sagorijevanja Maksimalna efikasnost vašeg uređaja za grijanje na biomasu
  Trošak grijanja na biomasu Troškovi grijanja na biomasu u poređenju sa alternativama
  Uređaji za grijanje na biomasu Prednosti i mane glavnih tipova sistema grijanja na biomasu - odlučite koji sistem najbolje zadovoljava vaše potrebe za grijanjem

  Filters:

  Current Filters

  Document Name Categories Published on
  Uređaji za grijanje na biomasu
  03.02.2020
  Appliances MO f9b7f7b91e494728bb4c04b70c2aa80f
  Uređaji za grijanje na biomasu
  03.02.2020
  Appliances MO f9b7f7b91e494728bb4c04b70c2aa80f
  Uređaji za grijanje na biomasu
  03.02.2020
  Appliances MO f9b7f7b91e494728bb4c04b70c2aa80f
  Najbolje prakse sagorijevanja
  03.02.2020
  Best burn MO e043f293649d4bebbe0f3e6497e6f582
  Najbolje prakse sagorijevanja
  03.02.2020
  Best burn MO e043f293649d4bebbe0f3e6497e6f582
  Najbolje prakse sagorijevanja
  03.02.2020
  Best burn MO e043f293649d4bebbe0f3e6497e6f582
  Goriva biomase
  03.02.2020
  Fuels MO 6506aa9cebe249f2a5e42d3d64078fd7
  Goriva biomase
  03.02.2020
  Fuels MO 6506aa9cebe249f2a5e42d3d64078fd7
  Goriva biomase
  03.02.2020
  Fuels MO 6506aa9cebe249f2a5e42d3d64078fd7
  Goriva biomase
  03.02.2020
  Fuels MO 6506aa9cebe249f2a5e42d3d64078fd7
 • Ukratko

  Ukratko

  Kratka zbirka primjera i praksi širom Europe.
   

  Filters:

  Current Filters

 • Brošure

  Brošure

  Informativni materijali u svrhu dalje diseminacije.
   

  Informativni materijali 

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

   

  Kako to učiniti - vodiči   

  PREUZIMITE 

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

   

 • Rječnik terminologije

  Rječnik terminologije

   

  Glosar terminologije za grijanje na biomasu koji vam može pomoći prilikom istraživanja informacija o biomasi.

  Biogas

  Gas proizveden iz biomase. Može se koristiti kao gorivo za sagorijevanje.

  Biomasa

  Bilo koja organska materija koja se može koristiti za energiju; sinonim za drvo u različitim oblicima.

  C

  Ciklonski separator

  Uređaj za uklanjanje čestica dimnog gasa koji stvara vrtlog za odvajanje čvrstih čestica iz mlaza vrelog gasa.

  Ćumur

  Zapaljive čvrste supstance bogate ugljenikom nastale pirolizom drveta u ranim fazama sagorijevanja. Ćumur se pod određenim uslovima može konvertovati u zapaljive gasove ili direktno spaljivati na rešetkama.

  D

  Deblo

  Glavni proizvod koji se dobija iz šuma, stablo drveta - bez grana i krošnje. Siječe se radi korišćenja materijala i energije.

  DHW

  Domaća vrela voda.

  Dimenzioniranje

  Postupak određivanja veličine toplane.

  Dimnjak

  Dimnjak sistema sagorijevanja.

  Dnevna korpa

  Privremena korpa za skladištenje čvrstog goriva koja čuva dovoljno goriva da potraje približno jedan dan. Može da bude kapaciteta za „hranjenje“ sistema sagorijevanja tokom vikenda.

  Drvne sječke

  Mali pravougaoni komadi drveta proizvedeni mašinom za usitnjavanje komada ili mašinom za usitnjavanje cijelog drveta.

  Drvo van šume

  uključuje drveće van šuma, kao što je drveće na drugom šumovitom zemljištu, uključujući naselja, duž puteva i druga infrastrukturna područja, imanja i žive ograde. Drvna biomasa za energiju nastalu konverzijom krša: obuhvata drvo dobijeno procesom restauracije zapuštenih i oštećenih šuma do visokih standarda. Ovo drvo je obično dostupno u početnim fazama restauracije, a prikupljanje često zahtijeva poboljšanje drumskih mreža u šumama u kojima je došlo do degradacije krša.

  E

  Efikasnost uređaja

  Odnos izlazne energije i ulazne energije kad sistem sagorijevanja radi prema projektovanim uslovima. Takođe se naziva i efikasnost u ustaljenom stanju.

  Emisije iz dimnjaka

  Komponente vrelih sagorijevajućih gasova (uključujući čestice) koji izlaze iz dimnjaka.

  I

  Izgaranje ugljenika

  Kraj procesa sagorijevanja u kojem se sav nekombinovani gasni i čvrsti ugljenik oksiduje u ugljen-dioksid.

  K

  Kalorična vrijednost

  Energetski sadržaj goriva, izražen u jedinicama kao što je J/kg (džul po kilogramu).

  Kombinovana toplota i energija (CHP)

  Istovremena proizvodnja toplote i električne energije iz jednog goriva. Efikasnost sagorijevanja: Efikasnost konverzije raspoložive hemijske energije goriva u toplotu, tipično više od 99% kod gorionika biomase. Efikasnost konverzije u korisnu toplotu je znatno niža.

  Kompanija za energetske usluge (ESCO)

  Kompanija koja pruža širok spektar energetskih usluga vlasniku zgrade, obično uključujući finansiranje i instalaciju energetski boljih rješenja po ugovoru koji dopušta da se dio dolarske uštede prebaci na kompaniju.

  Kotao

  Razmjenjivač toplote koji se koristi za ekstrakciju toplote iz vrelih sagorijevajućih gasova i prenos toplote na vodu. Proizvod kotla može biti ili vrela voda ili, ako se dozvoli ključanje vode, para.

  L

  Ljetni kotao

  Mali kotao dimenzionisan da zadovolji potrebe ljetnog ili vansezonskog grijanja.

  M

  Mašina za usitnjavanje

  Veliki uređaj koji usitnjava trupce, cijela stabla, daske ili klade na sječke uglavnom jednake veličine. Stacionarne mašine za usitnjavanje se koriste u pilanama, dok se mašine za usitnjavanje cijelih stabala natovarene na prikolice koriste u šumi.

  Mlinske sječke

  Drvne sječke proizvedene u pilani. Tipično se proizvode od dasaka i drugih komada drveta koji nisu za prodaju, a potiču sa zelenih trupaca sa kojih je uklonjena kora.

  O

  Okružno grijanje

  Korišćenje jedne kotlovnice za proizvodnju vrele vode ili pare za grijanje više zgrada na lokalitetu

  Ostaci šumogojstva

  obresci stabala (poput jabuka, maslina i krušaka) i vinove loze u vinogradima. Rezervni sistem: Alternativni sistem sagorijevanja goriva se koristi za grijanje kad je primarni sistem van upotrebe ili ne može zadovoljiti puno opterećenje grijanja.

  P

  Pepeo s dna

  Pepeo koji se nakuplja ispod rešetki peći za sagorijevanje.

  S

  Sezonska efikasnost

  Prosječna efikasnost sistema grijanja tokom cijele sezone grijanja.

  Sistem direktnog sagorijevanja

  Sistem sagorijevanja biomase u kojem se primarna komora za sagorijevanje nalazi ispod i direktno je povezana sa komorom za sagorijevanje samog kotla.

  Sječke od cijelog drveta

  Drvne sječke proizvedene u šumi ubacivanjem čitavih stabala ili debla drveta u mobilnu mašinu za usitnjavanja sa direktnim pražnjenjem u kamion za isporuku.

  Specifikacije dizajna

  Kod mehaničkih sistema, specifikacije (i crteži) vlasnikovog mehaničkog ili inženjerskog dizajna. Specifikacije dizajna su dio ugovora za instalaciju. Dizajner snosi krajnju odgovornost za dizajn i funkcionisanje sistema.

  T

  Tercijarni vazduh

  Vazduh za sagorijevanje osim vazduha ispod vatre i vazduha iznad vatre, koji se uvodi odozgo prema dolje da bi se povećala turbulencija i pomoć oko sagorijevanja ugljenika.

  U

  Usjevi za proizvodnju energije biomase

  usjevi koji se posebno uzgajaju i kultivišu za proizvodnju energije direktnom konverzijom u toplotu i električnu energiju.

  V

   

  Vazduh ispod vatre

  Sagorijevajući vazduh dodat ispod rešetki. Ima funkciju sušenja goriva, hlađenja rešetki i snabdijevanja reakcije pirolize kiseonikom.
  Vazduh iznad vatre Vazduh za sagorijevanje dostavljen iznad rešetki i podloge za gorivo. Naziva se i sekundarni vazduh za sagorijevanje.

  Višak vazduha

  Količina vazduha za sagorijevanje koji se dovodi do vatre koja premašuje teoretske potrebe za vazduhom da bi se omogućilo kompletno sagorijevanje. Izražava se u procentima.
 • Članci o najboljoj praksi

  Članci o najboljoj praksi

  Goriva biomase Postarajte se da dobijete najviše toplote i najmanje emisija izborom najboljeg goriva biomase za vaš uređaj
  Najbolje prakse sagorevanja Maksimalna efikasnost vašeg uređaja za grejanje na biomasu
  Trošak grejanja na biomasu Troškovi grejanja na biomasu u poređenju sa alternativama
  Uređaji za grejanje na biomasu Prednosti i mane glavnih tipova sistema grejanja na biomasu - odlučite koji sistem najbolje zadovoljava vaše potrebe za grejanjem

  Filters:

  Current Filters

  Document Name Categories Published on
  Trošak grejanja na biomasu
  03.02.2020
  Cost RS db5f526ac73e47649605b03e6917cdfd
  Goriva biomase
  03.02.2020
  Fuels RS 8edd6fc9be2e480cbf88f8827d3a2924
  Goriva biomase
  03.02.2020
  Fuels RS 8edd6fc9be2e480cbf88f8827d3a2924
  Goriva biomase
  03.02.2020
  Fuels RS 8edd6fc9be2e480cbf88f8827d3a2924
  Najbolje prakse sagorevanja
  03.02.2020
  Best burn RS b07ff060a094429d8ab15d80d317aac3
  Najbolje prakse sagorevanja
  03.02.2020
  Best burn RS b07ff060a094429d8ab15d80d317aac3
  Najbolje prakse sagorevanja
  03.02.2020
  Best burn RS b07ff060a094429d8ab15d80d317aac3
  Uređaji za grejanje na biomasu
  03.02.2020
  Appliances RS db97bc1a06ad407ca562523968dac8cb
  Uređaji za grejanje na biomasu
  03.02.2020
  Appliances RS db97bc1a06ad407ca562523968dac8cb
  Uređaji za grejanje na biomasu
  03.02.2020
  Appliances RS db97bc1a06ad407ca562523968dac8cb
 • Ukratko

  Ukratko

  Kratka zbirka primera i praksi širom Evrope.
   

  Filters:

  Current Filters

 • Brošure

  Brošure

  Informativni materijali u svrhu dalje diseminacije.
   

  Informativni materijali 

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

   

  Kako to učiniti - vodiči   

  PREUZIMITE 

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

  PREUZIMITE

   

 • Rečnik terminologije

  Rečnik terminologije

   

  Rečnik terminologije za grejanje na biomasu koji vam može pomoći prilikom pretraživanja informacija o biomasi

  Bio-gas

  Gas proizveden iz biomase. Može se koristiti kao gorivo za sagorevanje.

  Biomasa

  Bilo koja organska materija koja se može koristiti za energiju; sinonim za drvo u različitim oblicima.

  C

  Ciklonski separator

  Uređaj za uklanjanje čestica dimnog gasa koji stvara vrtlog za odvajanje čvrstih čestica iz mlaza vrelog gasa.

  Ćumur

  Zapaljive čvrste supstance bogate ugljenikom nastale pirolizom drveta u ranim fazama sagorevanja. Ćumur se pod određenim uslovima može konvertovati u zapaljive gasove ili direktno spaljivati na rešetkama.

  D

  Deblo

  Glavni proizvod koji se dobija iz šuma, stablo drveta - bez grana i krošnje. Seče se radi korišćenja materijala i energije.

  DHW

  Domaća vrela voda.

  Dimenzioniranje

  Postupak određivanja veličine toplane.

  Dimnjak

  Dimnjak sistema sagorevanja.

  Dnevna korpa

  Privremena korpa za skladištenje čvrstog goriva koja čuva dovoljno goriva da potraje približno jedan dan. Može da bude kapaciteta za „hranjenje“ sistema sagorevanja tokom vikenda.

  Drvne sječke

  Mali pravougaoni komadi drveta proizvedeni mašinom za usitnjavanje komada ili mašinom za usitnjavanje celog drveta.

  Drvo van šume

  uključuje drveće van šuma, kao što je drveće na drugom šumovitom zemljištu, uključujući naselja, duž puteva i druga infrastrukturna područja, imanja i žive ograde. Drvna biomasa za energiju nastalu konverzijom krša: obuhvata drvo dobijeno procesom restauracije zapuštenih i oštećenih šuma do visokih standarda. Ovo drvo je obično dostupno u početnim fazama restauracije, a prikupljanje često zahteva poboljšanje drumskih mreža u šumama u kojima je došlo do degradacije krša.

  E

  Efikasnost uređaja

  Odnos izlazne energije i ulazne energije kad sistem sagorevanja radi prema projektovanim uslovima. Takođe se naziva i efikasnost u ustaljenom stanju.

  Emisije iz dimnjaka

  Komponente vrelih sagorevajućih gasova (uključujući čestice) koji izlaze iz dimnjaka.

  I

  Izgaranje ugljenika

  Kraj procesa sagorevanja u kojem se sav nekombinovani gasni i čvrsti ugljenik oksiduje u ugljen-dioksid.

  K

  Kalorična vrijednost

  Energetski sadržaj goriva, izražen u jedinicama kao što je J/kg (džul po kilogramu).

  Kombinovana toplota i energija (CHP)

  Istovremena proizvodnja toplote i električne energije iz jednog goriva. Efikasnost sagorevanja: Efikasnost konverzije raspoložive hemijske energije goriva u toplotu, tipično više od 99% kod gorionika biomase. Efikasnost konverzije u korisnu toplotu je znatno niža.

  Kompanija za energetske usluge (ESCO)

  Kompanija koja pruža širok spektar energetskih usluga vlasniku zgrade, obično uključujući finansiranje i instalaciju energetski boljih rešenja po ugovoru koji dopušta da se deo dolarske uštede prebaci na kompaniju.

  Kotao

  Razmenjivač toplote koji se koristi za ekstrakciju toplote iz vrelih sagorevajućih gasova i prenos toplote na vodu. Proizvod kotla može biti ili vrela voda ili, ako se dozvoli ključanje vode, para.

  L

  Ljetni kotao

  Mali kotao dimenzionisan da zadovolji potrebe letnjeg ili vansezonskog grejanja.

  M

  Mašina za usitnjavanje

  Veliki uređaj koji usitnjava trupce, cela stabla, daske ili klade na sečke uglavnom jednake veličine. Stacionarne mašine za usitnjavanje koriste se u pilanama, dok se mašine za usitnjavanje celih stabala natovarene na prikolice koriste u šumi

  Mlinske sječke

  Drvne sečke proizvedene u pilani. Tipično se proizvode od dasaka i drugih komada drveta koji nisu za prodaju, a potiču sa zelenih trupaca sa kojih je uklonjena kora.

  O

  Okružno grejanje

  Korišćenje jedne kotlovnice za proizvodnju vrele vode ili pare za grejanje više zgrada na lokalitetu.

  Ostaci šumogojstva

  obresci stabala (poput jabuka, maslina i krušaka) i vinove loze u vinogradima. Rezervni sistem: Alternativni sistem sagorevanja goriva koristi se za grejanje kada je primarni sistem van upotrebe ili ne može zadovoljiti puno opterećenje grejanja.

  P

  Pepeo s dna

  Pepeo koji se nakuplja ispod rešetki peći za sagorevanje.

  S

  Sečke od celog drveta

  Drvne sečke proizvedene u šumi ubacivanjem čitavih stabala ili debla drveta u mobilnu mašinu za usitnjavanja sa direktnim pražnjenjem u kamion za isporuku.

  Sezonska efikasnost

  Prosečna efikasnost sistema grejanja tokom cele sezone grejanja.

  Sistem direktnog sagorijevanja

  Sistem sagorevanja biomase u kojem se primarna komora za sagorevanje nalazi ispod i direktno je povezana sa komorom za sagorevanje samog kotla.

  Specifikacije dizajna

  Kod mehaničkih sistema, specifikacije (i crteži) vlasnikovog mehaničkog ili inženjerskog dizajna. Specifikacije dizajna su deo ugovora za instalaciju. Dizajner snosi krajnju odgovornost za dizajn i funkcionisanje sistema.

  T

  Tercijarni vazduh

  Vazduh za sagorevanje osim vazduha ispod vatre i vazduha iznad vatre, koji se uvodi odozgo prema dole da bi se povećala turbulencija i pomoć oko sagorevanja ugljenika.

  U

  Usjevi za proizvodnju energije biomase

  Usevi koji se posebno uzgajaju i kultivišu za proizvodnju energije direktnom konverzijom u toplotu i električnu energiju.

  V

   

  Vazduh ispod vatre

  Sagorevajući vazduh dodat ispod rešetki. Ima funkciju sušenja goriva, hlađenja rešetki i snabdevanja reakcije pirolize kiseonikom.
  Vazduh iznad vatre Vazduh za sagorevanje dostavljen iznad rešetki i podloge za gorivo. Naziva se i sekundarni vazduh za sagorevanje.

  Višak vazduha

  Količina vazduha za sagorevanje koji se dovodi do vatre koja premašuje teoretske potrebe za vazduhom da bi se omogućilo kompletno sagorevanje. Izražava se u procentima.